SALK spol. s r. o., Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník

tel.: 313 251 151, e-mail: salk@salk.cz

HISTORIE

Společnost SALK, spol. s r.o., byla založena v roce 1991, a je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5866.

 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je provádění staveb.

 

Od drobných rekonstrukcí, vestaveb a adaptací na počátku činnosti, se společnost postupně zaměřila především na výstavbu nových rodinných a bytových domů.

 

Stranou však nezůstávají ani stavby občanského zaměření či stavby výrobní.

 

Do konce roku 2016 předala společnost SALK svým zákazníkům v rodinných a bytových domech již 341 bytů (údaj k 31. 12. 2016).

Aktualizace 4. 12. 2017, © 2016 Lokša PrePress, s.r.o., Rakovník